Εκκλησία της Ελλάδος Μυριόβιβλος - Βιβλιοθήκη ΕπικοινωνίαΠεριεχόμενα

ΜΗΝΥΜΑ

Προηγούμενη σελίδα

Μ Η Ν Υ Μ Α
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
4 Δεκεμβρίου 2003Ἐντιμότατον
κ. Παναγιώτην Κυριάκου
Ὑποστράτηγον
Διευθυντήν Πυροβολικοῦ

Στρατηγέ καί τέκνον μου ἀγαπητό,

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Προστάτιδος τοῦ Πυροβολικοῦ Ἁγίας Βαρβάρας τῆς Μεγαλομάρτυρος συγχαίρω τόσο ἐσᾶς προσωπικά, ὅσο καί ὅλα τά στελέχη, ἄνδρες καί γυναῖκες, ἀξιωματικούς, ὑπαξιωματικούς καί ὁπλίτες τοῦ ἐνδόξου Ὅπλου τοῦ Πυροβολικοῦ. Προσεύχομαι ὅπως ἡ Ἁγία Βαρβάρα διῆλθε νικήτρια τοῦ πυρός καί τῶν βασανιστηρίων ἔτσι καί οἱ ἄνδρες καί οἱ γυναῖκες τοῦ Πυροβολικοῦ νά νικοῦν πάντοτε καί νά διακρίνονται γιά τό ἦθος καί τήν ἀρετή τους. Προσεύχομαι ἀκόμη γιά τήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ μας, κλήρου, λαοῦ καί ἀνδρῶν καί γυναικῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.Ἡ ἑνότητα εἶναι τό ἰσχυρότερο ὅπλο τοῦ Ἔθνους μας καί ὅλοι μας ἔχουμε τήν ὑποχρέωση νά ἀντιμετωπίσουμε μέ ἐπιτυχία καί ἀποτελεσματικότητα κάθε διαβολή καί ἐπιβουλή κατά τῆς ἑνότητάς μας αὐτῆς, ἀκυρώνοντας σχέδια καί προπαγάνδες πού τή λυμαίνονται.

Στρατηγέ μου,

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός σᾶς ἀξίωσε νά ἡγεῖσθε ἑνός ἐνδόξου Ὅπλου, ὅπως τό Πυροβολικό, τό ὁποῖο ὅλος ὁ λαός τιμᾶ καί ὑπολήπτεται. Χάρη στήν ἑτοιμότητα καί τήν ποιότητα τοῦ ἐμψύχου καί ἀψύχου ὑλικοῦ τοῦ Πυροβολικοῦ μας καί ὅλων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Πατρίδος μας οἱ ὑπόλοιποι, κλῆρος καί λαός ἐπιδιδόμεθα ἑνωμένοι καί ἀσφαλεῖς στά εἰρηνικά ἔργα, γιά τήν πρόοδο καί εὐημερία τοῦ Γένους μας. Καί εἴμεθα ἀπολύτως βέβαιοι ὅτι ἄν ὑπάρξει ἐπιβουλή ὅλες οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις θά κάνουν τό χρέος τους νά διαφυλάξουν τήν ἐλευθερία καί τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ λαοῦ μας.

Εὔχομαι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, τοῦ ὁποίου τή Γέννηση θά ἑορτάσουμε σέ λίγες ἡμέρες, διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας νά σκέπει, νά προστατεύει καί νά ἁγιάζει ἐσᾶς προσωπικά, τήν οἰκογένειά σας καί ὅλο τό προσωπικό τοῦ Πυροβολικοῦ καί νά σᾶς χαρίζει πλουσίως τήν εὐλογία Του.


Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

Προηγούμενη σελίδα


 
«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.»