Εκκλησία της Ελλάδος Μυριόβιβλος - Βιβλιοθήκη ΕπικοινωνίαΠεριεχόμενα

ΜΗΝΥΜΑ

Προηγούμενη σελίδα


ΜHNYMA TOY MAKAΡΙΩΤΑΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ


Προς τη Διαθρησκειακή Συνάντηση της Κύπρου


Ὅλοι οἱ Ἕλληνες, καί εἰδικότερα οἱ Κύπριοι, ζοῦμε πάντοτε εἰρηνικά καί μέ πλήρη ἀνεκτικότητα πρός τόν πλησίον μας, ἀνεξάρτητα ἀπό τό τί ἐκεῖνος πιστεύει. Σεβόμεθα τήν ἰδιοπροσωπία του, τήν ταυτότητά του, τά ἤθη καί τά ἔθιμά του. Παράλληλα διατηροῦμε ὡς ἀνεκτίμητο θησαυρό τόν δικό μας Ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό, ἀπό τόν ὁποῖο οἱ διάφοροι λαοί, ἀνεξαρτήτως πολιτισμικῆς καί ἐθνικῆς προέλευσης, ἔχουν πολλαπλά εὐεργετηθεῖ καί τοῦ ὁποίου ἡ συνέχιση τῆς ὕπαρξης μαζί μέ ὅλους τούς ἄλλους πολιτισμούς και λαούς, κρίνεται ἀπό τούς ἀνά τόν κόσμον πνευματικούς ἀνθρώπους ἀπαραίτητη ὡς ἀποτελεσματικό ἀνάχωμα στήν ἐπικράτηση τῆς βαρβαρότητας.

Γιά τήν ἐκδήλωση τῆς καταλλαγῆς πού ὀργανώνετε ἐπιλέξατε αὐτή τή χρονική περίοδο, μετά τό τραγικό γεγονός τῆς τρομοκρατικῆς ἐπίθεσης στίς Η.Π.Α τήν 11ην Σεπτεμβρίου τοῦ 2001, περίοδο κατά τήν ὁποία ἡ ἀνθρωπότητα αἰσθάνεται ἀπό τήν τρομοκρατία καί τήν ἀπανθρωπιά τραυματισμένη. Εἶναι ἐπίσης σημαντικό τό ὅτι διεξάγεται στήν Κύπρο μας, τό σταυροδρόμι, ὅπως σωστά ἀναφέρετε, λαῶν καί πολιτισμῶν, μέ τήν καίρια συμβολή της στήν παρουσία καί προβολή τοῦ Ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ σέ ὅλη τήν Οἰκουμένη. Παρουσία πολύ μεγαλύτερη τοῦ πληθυσμιακοῦ καί ἐπιφανειακοῦ της μεγέθους. Καί εἶναι τό πιό κατάλληλο μέρος γιά τό Συνέδριο ἡ Κύπρος μας γιατί ἱδρυτής τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Βαρνάβα εἶναι ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, ἱδρυτής ἐπίσης καί τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος διεκήρυξε τήν καταλλαγή στόν κόσμο τονίζοντας ὅτι "οὐκ ἔνι Ἕλλην ἤ καί Ἰουδαῖος, Σκύθης δοῦλος ἤ ἐλεύθερος, ἀλλά τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός" (Κολ. γ´ 11). Δυστυχῶς ἡ Κύπρος παραμένει ἡ μόνη χώρα σέ ὅλη τήν Οἰκουμένη, στήν ὁποία ἀκόμη δέν ἔχουν πέσει τά τείχη πού τή χωρίζουν τεχνητά καί μέ τή χρήση κοσμικῆς βίας σέ δύο μέρη. Καί πρός ὄνειδος ὅλων μας, πού ἀνήκουμε στόν πολιτισμένο κόσμο καί ὅλων μας πού ἐκπροσωποῦμε τίς διάφορες θρησκεῖες, στόν χωρισμό αὐτό χρησιμοποιοῦνται ὡς μέσα - πλήν τῆς ὠμῆς στρατιωτικῆς βίας καί τῆς ἐπιβολῆς τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυροτέρου - ἡ θρησκεία ἀλλά καί ὁ τυφλός ἐθνικισμός. Ἀποτέλεσμα τῆς βίας εἶναι νά ἐξακολουθεῖ ἐπί 28 περίπου χρόνια μιά ἀπαράδεκτη κατάσταση ἀπάνθρωπου χωρισμοῦ τῶν πολιτῶν τῆς Κύπρου, κατά παράβαση κάθε ἀνθρώπινου δικαιώματος καί στοιχειωδῶν ἀρχῶν ἀνθρώπινης ἐλευθερίας καί ἀξιοπρέπειας. Ὄχι ὅτι εἶναι τό μόνο πρόβλημα στήν περιοχή. Παλαιστίνιοι καί Ἰσραηλινοί πρέπει καί αὐτοί νά ζήσουν μέ εἰρήνη, ἐλευθερία, ἀγάπη καί δικαιοσύνη καί ἐκεῖ ἐπίσης νά ἰσχύσουν οἱ ἀποφάσεις τοῦ Ο.Η.Ε καί οἱ Συμφωνίες πού ἔχουν ὑπογραφεῖ.

Εὔχομαι οἱ ἀξιότιμοι καί ἐλλογιμότατοι Σύνεδροι, ἐκπροσωποῦντες διαφόρους λαούς, θρησκεῖες καί πολιτισμούς εὑρισκόμενοι λίγα μέτρα ἀπό τήν πράσινη διαχωριστική γραμμή τοῦ αἴσχους νά συνειδητοποιήσουν τό πόσο προσβλητική γιά τήν ἀνθρωπότητα εἶναι ἡ χαίνουσα πληγή τῆς κατοχῆς μεγάλου μέρους τῆς Κύπρου καί μέσα στά πλαίσια τῆς ἐκδήλωσής σας καί τῆς προώθησης τῆς εἰρήνης καί τῆς σταθερότητας στήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου νά ζητήσουν τήν ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ο.Η.Ε. καί τήν ἐπαναφορά στήν ἑνιαία Κύπρο τῆς κυριαρχίας καί τῆς ἐλευθερίας διακίνησης καί ἐγκατάστασης ὅλων τῶν κατοίκων καί πολιτῶν της, ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς προέλευσης καί θρησκευτικῆς πίστεως, ὥστε νά ἐπανέλθει στή Μεγαλόνησο ἡ ἀγάπη, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἐλευθερία.

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τοῦ προστάτου τῆς Μεγαλονήσου Ἀποστόλου Βαρνάβα νά σκέπει ὅλη τήν Κύπρο καί νά ἐλεεῖ καί νά ἁγιάζει ὅλους τούς Κυπρίους ἀδελφούς μας ! Καλή ἐπιτυχία στήν ἐκδήλωσή σας καί ὑλοποίηση κατά λυσιτελῆ τρόπο τῶν συμπερασμάτων της !

Προηγούμενη σελίδα


 
«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.»