Εκκλησία της Ελλάδος Μυριόβιβλος - Βιβλιοθήκη ΕπικοινωνίαΠεριεχόμενα

ΜΗΝΥΜΑ

Προηγούμενη σελίδα


ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΠΡOΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-04Ἀθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2003

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Στίς ἀπαρχές μιᾶς νέας προσπάθειας, ὃπως αὐτή πού σηματοδοτεῖ, ἡ ἒναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἒτους, δέν θά ἢθελα ἁπλά νά τονίσω τίς ἐλπίδες πού τρέφουμε οἱ μεγαλύτεροι στά πρόσωπά σας.

Θέλω νά ὑπογραμμίσω τήν εὐθύνη πού ἒχετε ἀπέναντι, ὂχι τόσο σ' ἐμάς, ἀλλά στόν ἑαυτό σας καί στή γενιά σας. Ἀπέναντι στίς ἐλπίδες ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων πού θά ἢθελαν ὁ κόσμος μας νά γίνει δίκαιος, νά στηρίζεται στήν ἰσοτιμία, νά ἀνέχεται καί νά κατανοεῖ τή διαφορετικότητα τοῦ «ἂλλου».

Ἡ δημιουργία ἑνός κόσμου πού δέν ἀπαξιώνει τήν ἀνθρώπινη ζωή καί ἀξιοπρέπεια εἶναι ἒργο μόνο δικό σας, ἐμεῖς ἀπό ὃ,τι φαίνεται ἀποτύχαμε. Μποροῦμε ὂμως νά σᾶς συμπαρασταθοῦμε. Νά σᾶς δείξουμε τά λάθη μας γιά νά μήν ἐπαναληφθοῦν.

Ἓνα ἀπό τά βασικότερα λάθη τῶν μεγαλυτέρων ἦταν ἡ ἀποδοχή τῆς ταύτισης τῆς Παιδείας μέ τήν Ἐκπαίδευση.

Ἡ Παιδεία ὃμως εἶναι ἒννοια πλατύτερη. Συνδέεται ἂμεσα μέ τή δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου νά ἒχει ὀργανωμένη σκέψη καί γλώσσα. Σχετίζεται «μέ τό φωτισμό τοῦ ἀνθρώπου, τήν πραγματοποίηση τῶν δυνατοτήτων πού φέρει γιά τήν εὐρύτερη κατανόηση τῆς παρουσίας του στόν κόσμο».

Τό φῶς τῆς Παιδείας δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις γιά μιά ἂριστη ἐκπαίδευση πού θά ὑπηρετεῖ τόν ἂνθρωπο.

Χρησιμοποιῆστε τά μαθήματά σας ὡς ὑλικό ἀλλαγῆς τοῦ κόσμου καί προσπάθεια συμπαράστασης τῶν συνανθρώπων μας. Ὡς δυνατότητα κατανόησης τῶν «ἂλλων» πού τούς ἀποδιώχνουμε στό ὂνομα τῆς διασφάλισης τῆς εὐημερίας μας.

Ἀξιοποιῆστε τόν χρόνο τῶν σπουδῶν σας γιά νά μάθετε νά ἀντιλαμβάνεστε ἀλλά καί νά γεύεστε τό ἱερό, τό ὡραῖο καί τό ἀληθινό ὡς τρόπο ζωῆς. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἡ διαδρομή σας στά θρανία θά δημιουργήσει μιά «ἀληθινή ζωή πού θά εἶναι συνεχῶς παροῦσα».

Ἡ μαθητική ζωή δέν εἶναι παρένθεση, οὒτε καταναγκαστικό ἒργο. Ἀν τό σχολεῖο μοιάζει νά λειτουργεῖ μέ τἠν ἀπομνημόνευση καί νά ὑπηρετεῖ τήν προαγωγή ἀπό τή μιά βαθμίδα ἐκπαίδευσης στήν ἀνώτερη δέν εὐθύνεται αὐτό. Δέν εὐθύνεται οὒτε ἡ Παιδεία, ἀλλά οὒτε καί ἡ Ἐκπαίδευση. Εὐθυνόμαστε ἐμεῖς πού σέ μιά ἐποχή πού δημιουργεῖ ἐρήμους, δέν ἀντισταθήκαμε μέ ὃλες μας τίς δυνάμεις.

Μήν μένετε στά λάθη μας. Μήν βλέπετε τήν ἂσχημη πλευρά μας. Ἀντικρίστε τή μετάνοιά μας. Τή θέλησή μας νά ξαναπάρουμε ἀπό τήν ἀρχή τή ζωή μας, ὃπως μᾶς δίδαξε νά πράττουμε ὁ Κύριός μας.

Θά διαπιστώσετε ὃτι ἡ διάρκεια τῆς μαθητείας σας θά μοιάζει μέ τή γοητεία τῆς ἀναζήτησης τῆς Ἰθάκης πού κάνει ἀκόμα γοητευτικότερο τό ταξίδι.


Καλή καί εὐλογημένη χρονιά παιδιά μου!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ


Προηγούμενη σελίδα


 
«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.»