Εκκλησία της Ελλάδος Μυριόβιβλος - Βιβλιοθήκη ΕπικοινωνίαΠεριεχόμενα

ΜΗΝΥΜΑ

Προηγούμενη σελίδα


ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

( 31 ΜΑΪΟΥ 2002 )Ἀγαπητά μου παιδιά, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

Σήμερα ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι πολλές ἀπό τίς ἀσθένειες πού μᾶς πλήττουν προέρχονται ἀπό τό κάπνισμα. Κι ἐπί πλέον φέτος στήν ἐκστρατεία της προβάλλει τό σύνθημα : " Ἀθλητισμός χωρίς κάπνισμα ". Κι αὐτό γιατί δυστυχῶς οἱ ἑταιρεῖες ἐμπορίας τοῦ καπνοῦ καί τῶν προϊόντων του, μπροστά στό κέρδος τους, χρησιμοποιοῦν παραπλανητικές διαφημίσεις, στίς ὁποῖες ἀνακριβῶς προβάλλεται ὅτι τό κάπνισμα συνδυάζεται μέ τήν ταχύτητα, τή δύναμη, τήν εὐρωστία καί τήν σωματική εὐεξία.

Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἀντίθετη σέ ὁ,τιδήποτε φθείρει τό σῶμα μας, πού εἶναι ναός τοῦ Θεοῦ. Καί τό κάπνισμα φθείρει τό σῶμα μας. Ἀκόμη μέ τόν ἐθισμό πού προκαλεῖ μᾶς κάνει αἰχμάλωτους ἑνός πάθους, ὅπως τό κάπνισμα, ἐνῶ εἴμαστε γεννημένοι γιά νά εἴμαστε ἐλεύθεροι καί ἀνεξάρτητοι ἄνθρωποι. Τέλος δέν προκαλοῦμε ζημία μόνο στό σῶμα καί στήν ψυχή μας. Βλάπτουμε πολλές φορές καί τούς συνανθρώπους μας. Ἄν εἴμαστε ἀπρόσεκτοι τούς ἐπιβάλλουμε νά γίνουν παθητικοί καπνιστές καί μπορεῖ νά εἴμαστε ἠθικοί αὐτουργοί κάποιας ἀσθενείας τους ὀφειλομένης ἀκριβῶς στό παθητικό κάπνισμα.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ἡ Ἐκκλησία μας ὄχι μόνο ὅσους ἀθλοῦνται τούς καλεῖ καί τούς παρακαλεῖ νά ἀποκοποῦν ἀπό τό πάθος τοῦ καπνίσματος, ἀλλά ὅλους τούς καπνιστές καί κυρίως τούς νέους καί τίς νέες πού τό θεωροῦν δῆθεν " ἀπόδειξη " ὅτι ἐνηλικιώθηκαν. Ἡ ἐνηλικίωση φαίνεται ἀπό τήν ὡριμότητα στή σκέψη, ἀπό τήν εὐθύνη στίς ἐνέργειές μας καί ἀπό τήν δύναμη πού ἔχουμε νά ἐπιβληθοῦμε στόν ἑαυτό μας καί νά πράξουμε τό σωστό. Ἡ Πολιτεία λαμβάνει πολλά μέτρα γιά νά προστατεύσει τούς μή καπνιστές καί νά ἐνημερώσει τούς καπνιστές. Ἐμεῖς διδάσκουμε καπνιστές καί μή καπνιστές τό χριστιανικό Ὀρθόδοξο ἦθος, πού σημαίνει Πίστη ζέουσα, ζωντανό βίωμα περί τοῦ σκοποῦ τῆς ζωῆς μας, αὐτοσεβασμό καί ἀγάπη στόν Σωτῆρα μας Ἰησοῦ Χριστό καί στόν συνάνθρωπό μας. Καί τούς παρακαλοῦμε οἱ πρῶτοι νά μήν θίγουν ἑκόντες ἤ ἄκοντες τόν πλησίον τους καί οἱ δεύτεροι μέ ἀγάπη καί κατανόηση νά ἀντιδροῦν στήν ἀδυναμία τους. Ὁ Ἀναστάς Κύριος νά εὐλογεῖ ὅλους.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Προηγούμενη σελίδα


 
«Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπυρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατίσχυση των μεγάλων ιδανικών. Μην αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων, χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σ' αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός, να χάσεις την ελευθερία της προσωπικότητάς σου. Αδελφοί, μείνατε εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα μάθατε και σε όσα επιστώθητε. Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του Γένους. Αυτό είναι το χρέος μας.»